Sejur Siena: Impresii, poze si detalii importante

Dupa capitala Firenze, si minunata Pisa, Siena este cel mai frumos oras al Toscanei. Eu insa cred ca toate cele 3 sunt la fel de frumoase insa dezvalui lucruri diferite. Daca frumusetea orasului Firenze este incontestabila datorita mostenirii renascentiste si Pisa are Piazza dei Miracolli, Siena imbina perfect renasterea cu elementele medievale.

 

Siena este citadela medievala perfecta a Italiai. In centrul ei află Campo, cea mai vestită piaţă a Italiei şi locul unde se desfăşoară renumita cursă de cai anuală a oraşului – Palio şi odăile ticsite cu opere de artă ale maiestuosului Palazzo Pubblico. în imediata sa apropiere se înalţă Domul, una dintre cele mai desăvârşite construcţii gotice ale Italiei, şi comorile din muzeul catedralei, în timp ce, de jur împrejur, un labirint magic de străduţe şi cotloane liniştite oferă un fundal de vis pentru cei dornici să cutreiere liberi şi nestingheriţi prin acest tărâm magic.

Piazza del Campo din Siena- Italia
Piazza del Campo Palazzo Publico

 

Atractiile din Siena

Prima escală în Siena ar trebui să fie exact în Campo – literalmente „câm­pul” -, o piaţă în formă de scoică care, de-a lungul secolelor, a servit drept centru civic şi social al oraşului. Situată la convergenţa a trei coline – cunos­cute astăzi drept terii, sau cei trei -, poziţia sa vitală a contribuit din plin la dezvoltarea oraşului. De asemenea, această zonă a fost şi punctul de con­vergenţă al aprigelor contrade şi, prin urmare, singurul colţişor neutru al acestui oraş atât de combativ. Probabil că pe locul în care se află piaţa acum a fost, cândva, forumul roman, acesta servind drept principal loc de desface­re a produselor. înfăţişarea actuală şi-a căpătat-o în jurul anului 1293, când instituţia administrativă a oraşului de atunci, Consiliul celor Nouă, a început să achiziţioneze parcele de pământ cu intenţia vădită de a pune bazele unei noi pieţe publice.

De-a lungul anilor, în jurul pieţei, s-au înălţat o serie de palate, printre care cel mai de seamă este Palazzo Pubblico (1297-1342), unde astăzi se află sediul primăriei oraşului. Cum intri în palat, urcă pe scările din dreapta pentru a ajunge la Muzeul Civic, ce găzduieşte o colecţie impresionantă şi o serie de încăperi decorate cu fresce şi picturi. Cele mai impresionante săli ale palatului sunt situate una lângă alta: Sala del Mappamundo şi Sala della Pace. Pereţii din fund ai celei de-a doua săli sunt decoraţi cu o superbă Maesta (1315) realizată de Simone Martini şi un portret ecvestru (1328) al generalului sienez Guidoriccio da Foligno, pictură ce îi este atribuită tot lui Martini (cele două figuri de sfinţi din josul tabloului datează din 1529 şi au fost realizate de Sodama). în Sala della Pace se află cel mai vestit ciclu de fresce din oraş, realizat de Ambrogio Lorenzetti, „Efectele bunei şi proastei guvernări” (1337-1339). în Sala dei Pilaştri, aflată lângă Sala della Pace, este expu­să o Maestâ din secolul al Xlll-lea, rea­lizată de Guido da Siena, şi violentul „Masacru al inocenţilor” (secolul al XV-lea) al lui Matteo di Giovanni.

Palazzo Pubblico si Tore dell Mangia din Siena
Palazzo Pubblico si Tore dell Mangia

Când vei ajunge în Sala del Concistoro, vei rămâne impresionat de frescele ce prezintă scene mitologi­ce şi alegorice realizate de pictorul sie­nez manierist Domencio Beccafumi (1485-1551). La fel de demnă de luat în seamă este şi Cappella del Consiglio, renumită pentru stranele superb incrustate (1415-1428), un paravan din fier decorat manual (1435-1445) de Jacopo della Quercia, o piesă de altar (1530) de Sodoma şi fresce reprezentând „Viaţa Fecioarei Maria” (1407-1408) semnate de Taddeo di Bartolo.

Sala della Pace este plina de frumoase fresce- Siena
Salla della Pace

Ajuns înapoi în curtea palatului, urcă cele 503 de trepte cât are Tore dell Mangia (1338-1348), înalt de 102 m şi construit de recunoscutul pictor sienez Lippo Memmi. Turnul clopotnita  a fost denumit astfel după primul paznic de noapte şi clopotar, Giovanni di Balduccio, recunoscut care mare cheltuitor, sau mangiaguadagni, ad lite- ram „mâncător de profituri”. (Statuia lui se află chiar în curtea palatului.)

Priveliştea este absolut superbă, mai ales cea către Piazza del Campo, putându-se foarte uşor distinge cele nouă segmente ale pieţei care îi simbolizează pe cei nouă membri ai Consiliului celor Nouă şi mantia Fecioarei Maria ce se desfăşoară protectoare asupra oraşului. Clopotul din turn era folosit în trecut pentru a anunţa sfârşitul unei zile de muncă şi deschiderea şi închiderea por­ţilor oraşului, dimineaţa şi seara.

Piazza del Campo din Siena, văzută din înaltul turnului- clopotniţă, Torre del Mangia; forma sa simbolizează mantia Fecioarei Maria care protejează oraşul
Piazza del Campo din Siena, văzută din înaltul turnului- clopotniţă, Torre del Mangia; forma sa simbolizează mantia Fecioarei Maria care protejează oraşul

In faţa turnului se înalţă Cappella di Piazza, o clădire de piatră începută în 1348, pentru a marca sfârşitul epi­demiei de dumă bubonică. Fântâna din capătul pieţei, Fonte Gaia, este o copie din secolul al XlX-lea a fântânii originale din secolul al XV-lea.

Detaliile arhitecturale ale Capella di Piazza- Siena
Detaliile arhitecturale ale Capella di Piazza

Piazza del Duomo din Siena este dominată de Dom – o clădire senza­ţională pe care numai catedralele din Milano şi Orvieto o pot egala în măreţie. Impresionanta sa faţadă (1284-1296) este o combinaţie goti- co-romanescă de gravuri, piloni şi decoraţiuni complicate, în mare parte realizate de arhitectul şi sculp­torul Giovanna Pisano (1245-1320). în interior, primul lucru ce-ţi atrage atenţia este tavanul, decorat cu o serie de sculpturi reprezentând bus- turile mai multor papi; apoi, privirea îţi este atrasă de pavimentul de marmură, constituit din panele decorative (1349-1547) realizate de mai mulţi artişti sienezi de seamă.

Catedrala din Siena
Catedrala din Siena

Pe la mijlocul navei nordice se află prima capodoperă sculpturală din inte­rior, piesa de altar Piccolomini (1503) – cele patru statui din nişele acestui altar sunt capodoperele din tinereţe ale lui Michelangelo. Alături se află intrarea în Libreria Piccolominiâ (tel. 0577 47 321), o bibliotecă din secolul al XVI-lea cu un ciclu de fresce (1502-1509) ce poartă semnătura artistului Pinturicchio din Umbria. Impresionantele picturi prezintă scene din viaţa lui Aeneas Piccolomini (Papa Pius al ll-lea), originar din Siena.

In interiorul Catedralei din Siena
In interiorul Catedralei din Siena

In spaţiul din jurul altarului se află o strană din lemn superb sculptată, iar în imediata apropiere, principala atracţie a acestei clădiri: renumitul amvon al lui Nicola Pisano, cu ale sale basoreliefuri sculptate ce prezintă scene din „Viaţa lui lisus” (1266-1268). Chiar în faţă, spre peretele din stânga se află sarcofa­gul cardinalului Petroni (1318), realizat de Tino da Camanio, un model pentru alte monumente funerare. în faţa acestuia se găseşte „Mormântul epis­copului Pecci” (1426), un monument funerar din bronz ce poartă semnătura lui Donatello. în Capella di San Giovanni Battista, în colţul nordic al transeptului, ss află statuia Sfântului loan Botezătorul (1457) şi o serie de fresce (1504) de Pinturicchio.

 

Nu rata nici Battistero di San Giovanni, baptisteriul subteran al catedralei, deoarece aici se află cristel­niţa (1417-1430), una dintre cele mai interesante capodopere sculpturale din oraş. Panelele decorative au fost realizate de unii dintre cei mai cunoscuţi sculptori sienezi şi florentini ai acelor timpuri – Lorenzo Ghiberti („Botezul lui lisus” şi „loan Botezătorul în temniţă”), Donatello („Festinul lui Irod”) şi Jacopo della Quercia („Arhanghelul Gavriil anun­ţând naşterea Sfântului loan Botezătorul”). Tot Jacopo a sculptat şi statuia lui loan Botezătorul şi taberna­colul cristelniţei, iar Donatello a sculp­tat două dintre colţurile cristelniţei. Drept bonus, pereţii Baptisteriul ui sunt acoperiţi cu fresce din secolul al XlV-lea, majoritatea purtând sem­nătura lui Vecchietta (1410-1480), un influent pictor şi sculptor sienez.

Battistero di San Giovanni din Siena
Battistero di San Giovanni

In faţa catedralei se află Ospedale di Santa Maria della Scala. Timp de 800 de ani, a fost principalul spital din Siena. Astăzi, el a fost transformat într-o galerie de artă ce găzduieşte mai multe capodopere. Cum intri în vestibulul de lângă casa de bilete, se află o frescă reprezentându-i pe „Sfânta Ana şi Sfântul loachim” (1512) ce poartă semnătura lui Beccafumi. în partea stângă se deschid două holuri vaste – foste holuri de spital – cel de-al doilea fiind decorat cu un ciclu de fresce (1440) realizat de Vecchietta şi colegul său sienez Domenico di Bartolo (1400-1445).

La fel ca şi celelalte opere de artă ce împodobesc fortul-spital, şi acest ciclu de fresce a putut fi dus la bun sfârşit prin donaţii. Frescele prezintă istoria spitalului, aceste reproduceri laice, extrem de neobişnuite la acea vreme, oferind ocazia vizitatorilor să afle amănunte despre viaţa de zi cu zi a sienezilor din secolul al XV-lea.

Micuţa Sagrestia Vecchia, aflată în imediata apropiere, se mândreşte şi ea cu un ciclu de fresce realizat de Vecchietta – „Articolele Crezului” – şi piesa de altar „Madonna della Misericordia” (1444) realizată de Domenico di Bartolo. Tot Vecchietta este responsabil şi pentru grupul statuar „învierea” (1476) aflat în altarul principal al bisericii învecina­te, Santissima Annunziata. Tot aici mai pot fi admirate Oratorio di Santa Caterina della Notte, un ora­toriu subteran bogat decorat, şi imensa şi, oarecum, bizara colecţie a spitalului de relicve.

Sagrestia Vecchia din Siena
Sagrestia Vecchia

In fienile, podul spitalului unde era uscat fânul, se află panelele origi­nale din marmură ce au decorat cândva Fonte Gaia din Piazza Campo, care poartă semnătura lui Jacopo della Quercia. Scara de aici coboară spre Muzeul Arheologic al Sienei, care adăposteşte o micuţă, dar extrem de interesantă colecţie ce conţine, în special, vestigii din perioada etruscă. Ele au fost desco­perite în Pienza, Casole d’Elsa şi Siena, în mici situri arheologice aflate destul de departe de centrul Italiei, unde s-au găsit majoritatea vestigii­lor etrusce. Bijuteriile şi obiectele din aur descoperite dintr-un mormânt în apropiere de Monteriggioni sunt extrem de atrăgătoare.

Inainte de a părăsi Piazza del Duomo, nu uita să vizitezi Museo Dell Opera Duomo  cu ale sale remarcabile picturi şi sculpturi, majoritatea dintre ele fiind transmutate, de-a lungul anilor, din cate­drală şi Baptisteriu. Galleria delle Statue, de la etajul inferior, se laudă cu o serie de sculpturi, în special un superb tondo, sau tablou de formă ovală, al lui Donatei Io, un basorelief al lui Jacopo delta Quercia şi câteva statui gotice, tocite de vreme, realizate de Giovanni Pisano. La etajul superior, întunecata Sala di Duccio conţine una dintre cele mai  frumoase picturi sieneze, monumentala Maesta a lui Duccio, realizata pentru altarul principal al catedralei in 1313.

Museo Dell Opera Duomo din Siena
Museo Dell Opera Duomo

Langa, se afla o camera unde sunt expuse schite ale decoratiunilor ce impodopesc pavimentul catedralei si Sala di Tesoro, a carei piesa de rezistenta este ciudata lucrarea lui Giovanni Pisano” Iisus pe cruce”. O alta camera vecina impanzita de picturi gazduieste lucrarea “Madonna degli Occhi Grossi”,  o bizara icoana bizantina care, initial, a fost expusa in altarul principal al catedralei. Daca vrei sa te bucuri de o priveliste, iesi din aceasta camera direct pe terasa exterioara a muzeului.

Pinacoteca Nationala

Cea mai importantă galerie de pictură din Siena este găzduită de impozantul Palat Buonsignori (secolul al XV-lea). Numeroasele sale încăperi oferă vizita­torilor posibilitatea să admire îndeaproa­pe operele şcolii gotice de pictură a ora­şului, foarte mult influenţată, în perioada de început, de compoziţia stilizată, culo­rile intense şi fundalele aurite ale artei bizantine. Toţi artiştii renumiţi – şi mai puţin renumiţi – ai Sienei sunt prezenţi aici, inclusiv câţiva dintre cei prezenţi în Palazzo Pubblico şi Museo dell’Opera. Sălile şi picturile se succed în ordine cro­nologică, demonstrând enorma influen­ţă pe care arta florentină a avut-o asupra Sienei ce părea că rămăsese blocată în trecut Ultimele săli adăpostesc alte sti­luri de pictură, cum ar fi manierismul sienez, un stil artistic exemplificat de lucrările din secolul al XVI-lea ale picto­rului Sodoma, de exemplu.

Palatul Buonsignori care gazduieste Pinacoteca Nationala
Palatul Buonsignori care gazduieste Pinacoteca Nationala

Siena are trei bazilici principale. Santa Maria dei Servi este situată la distanţă de centrul Sienei, dar merită orice efort, atât pentru a vedea biserica în sine, dar şi pentru superba privelişte. Cea mai veche pictură de aici (primul altar din nava sudică) este „Madonna di Bordone” (1261) realizată de Coppo da Marcovaldo, un artist florentin căzut prizonier la sienezi şi obligat să picteze acest tablou ca să-şi plătească răscumpărarea. La capătul aceleiaşi nave se află înfiorătorul „Masacru al inocenţilor” (1491) al lui Matteo di Giovanni. O redare la fel de violentă a aceluiaşi eveniment realizată de Pietro Lorenzetti împodobeşte peretele drept al celei de-a doua capele din dreapta altarului principal alături de capodope­ra unuia dintre urmaşii săi, Taddeo di Bartolo, „închinarea păstorilor” (1404). Elevul lui Taddeo Giovanni di Paolo a pictat „Madonna della Misericordia” (1431), aflată în transeptul nordic.

Santa Maria dei Servi- Siena
Santa Maria dei Servi- Siena

Incendiul şi lucrările de restaurare brutale au mai ştirbit din frumuseţea bisericii San Francesco de-a lungul ani­lor, lăsându-i interiorul aproape în totalitate văduvit de toate operele sale.

Basilica San Francesco din Siena
Basilica San Francesco din Siena

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.